skip to main content
Show Results with: Show Results with:

Spray painting on refrigerator surface

Li, M.

Dian du yu tu shi = Electroplating & finishing / Guangdong qing gong dian du xue xue hui, Guangzhou Shi er qing gong ye ke xue ji shu yan jiu suo zhu ban. VOL 20; PART 1; ISSU 79, ; 2001, 40-43 -- SOLARBRITE CO., LTD. Part: 79; (pages 40-43) -- 2001

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait