skip to main content
Show Results with:

De GRIETENIJE van FRANEKER DEEL de Tweede van WESTER GOO Benevens de JURISDICTIE der Stad FRANEKER, Wesentlyk Vertoont door B. SCHOTANUS à STERRINGA (I) I)( XCIII. : Doen DE HEER J.r SICCO VAN GOSLINGA VRY en ERF HEER VAN AMELAND mede CURATOR der ACADEMIJE van FRIESLAND etc. aldaar GRIETMAN was.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door F. HALMA. 1718., [1718]

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait