skip to main content
Show Results with: Show Results with:

Salita nang manga cahalac-halac na nagay na ipana-quitang milagro nang mahahabaguing larauan nang mahal na Virgen de Buen-Viaje y de la Paz.

[Manila?] : [publisher not identified], 1907.

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait