skip to main content
Show Results with:

القتلى والمقاتلون والسكارى / معين بسيسو
al-Qatlá wa-al-muqātilūn wa-al-sukārá / Muʿīn Bisīsū.

بسيسو، معين توفيق Muʿīn Tawfīq Bisīsū, author.

Bayrūt : Dār al-ʿAwdah, [1970] بيروت : دار العودة، [1970]

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait