skip to main content
Show Results with:

Kinh tế, tổ chức và kế hoạch xí nghiệp công nghiệp xã hội chủ nghĩa : giáo trình / Nguyễn Tri [and others].

Hà Nội : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1980-

Check library holdings

Asia, Pacific & Africa SEA.1986.a.3364 Shelfmark(s)

Searching Remote Databases, Please Wait