skip to main content
Show Results with:

Fosterland, familj och föräldraföreningar: moralisk mobilisering och myndighetsmisstro i dagens Ryssland

Nordisk Østforum, 2014, Vol.28(4), pp.254-329 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

  • Title:
    Fosterland, familj och föräldraföreningar: moralisk mobilisering och myndighetsmisstro i dagens Ryssland
  • Author: Höjdestrand, Tova
  • Found In: Nordisk Østforum, 2014, Vol.28(4), pp.254-329 [Peer Reviewed Journal]
  • Subjects: Barns Rättigheter ; Mänskliga Rättigheter ; Global Styrning ; Nationell Identitet ; Nationalism ; Sociala Rörelser ; Civilsamhälle ; Ryssland ; Nationalism, National Identity, Global Governance, Human Rights, Child Rights, Social Movements, Civil Society, Russia ; Samhällsvetenskap ; Sociologi ; Socialantropologi ; Social Sciences ; Sociology ; Social Anthropology
  • Language: Swedish
  • Description: Abstract in UndeterminedI Ryssland har familj och familjevärderingar sedan mitten på 2000-talet kommit att bli centrala för en allmän ideologisk svängning mot konservativa värderingar och patriotism. Symptomatisk för denna tendens är den så kallade Föräldrarörelsen, en växande och starkt nationalistisk gräsrotsmobilisering med syfte att försvara föregivet traditionella ryska familjevärderingar mot förmodat destruktiv västerländskt moraliskt inflytande. Föräldrarörelsen primära fokus är en pågående anpassning av rysk lagstiftning till FN:s konvention om barnets rättigheter, vilket av ortodoxa ultranationalister ses som en konspiratorisk västerländsk strategi med syftet att eliminera familjen som institution och, därmed, även rysk kultur och tradition som helhet. Men kampanjens popularitet bottnar även i den generella ryska misstron mot den egna statsadministrationen, som antas missbruka Barnkonventionen för att förvärra korruption och maktmissbruk. Dessa skilda lokaliseringar av ansvar – ”våra” byråkrater versus ”deras” fientliga imperialism – förenas i svartmålningar av västerländska (i synnerhet skandinaviska) system för barnskydd som får representera en dystopisk rysk framtid. Artikeln diskuterar implikationerna av denna sammanblandning för Familjerörelsens förmåga att locka anhängare och få sin röst hörd offentligt.
  • Identifier: ISSN: 0801-7220 ; ISSN: 0801-7220

Searching Remote Databases, Please Wait