skip to main content
Show Results with:

Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinde Vergi Takozu

Yonetim ve Ekonomi, 2019, Vol.26(2), pp.435-452 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

  • Title:
    Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinde Vergi Takozu
  • Author: Uşun, Ercan
  • Found In: Yonetim ve Ekonomi, 2019, Vol.26(2), pp.435-452 [Peer Reviewed Journal]
  • Subjects: Croatia ; Ireland ; Poland ; Turkey ; Income Taxes ; Wages & Salaries ; Withholding Taxes ; Labor Costs ; Unemployment ; Organization for Economic Cooperation & Development
  • Language: Turkish
  • Description: Vergi takozu bir işçinin işverene toplam maliyeti ile işçinin eline geçen net ücret arasındaki farkı ifade eden bir kavramdır. İşçinin brüt ücretinden yapılan yasal kesintiler ve işveren tarafından yapılan zorunlu ödemelerdeki değişim vergi takozunu etkilemektedir. Vergi takozundaki değişimin ise, bir ülkede işgücü maliyeti, işsizlik ve kayıt dışı istihdamı etkilediği kabul edilmektedir. Bu itibarla, uluslararası karşılaştırmalarda vergi takozu oranları, işgücü maliyeti, işsizlik ve kayıt dışı istihdamın önemli bir göstergesidir. Bu çalışmada, Türkiye ve diğer OECD ülkelerindeki vergi takozu oranları karşılaştırmalı olarak analiz edilmekte, vergi takozunun farklı ülkelerdeki artış ve azalışına yol açan düzenlemeler açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın amacı, farklı ülke deneyimlerinden yola çıkarak Türkiye için önerilerde bulunmaktır.
  • Identifier: ISSN: 13020064 ; E-ISSN: 24588253 ; DOI: 10.18657/yonveek.507622

Searching Remote Databases, Please Wait