skip to main content
Show Results with:

Vpliv kakovosti prostorskih podatkov na učinkovitost sistema obdavčenja nepremičnin: primer nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Urbani Izziv, Jun 2019, Vol.30(1), pp.17-29,87-99 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

  • Title:
    Vpliv kakovosti prostorskih podatkov na učinkovitost sistema obdavčenja nepremičnin: primer nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
  • Author: Starček, Simon ; Kovač, Maruška
  • Found In: Urbani Izziv, Jun 2019, Vol.30(1), pp.17-29,87-99 [Peer Reviewed Journal]
  • Subjects: United States–Us ; New York ; Spatial Data ; Spatial Analysis ; Property Taxes ; Data Analysis ; Fees & Charges ; Databases ; Real Estate ; Spatial Data ; Databases ; Taxation ; Data Bases ; Construction ; Municipalities ; Taxation ; European Union
  • Language: English;Slovenian
  • Description: Prostorski podatki niso neposredno povezani le s prostorskim načrtovanjem, temveč z urejanjem prostora na splošno in s tem tudi s sistemom obdavčenja nepremičnin. Kakovost prostorskih podatkov vpliva na učinkovitost sistema obdavčenja nepremičnin, njegovo izdatnost, pravičnost in racionalnost. V članku je opredeljen metodološki pristop k analizi kakovosti prostorskih podatkovnih nizov zbirk podatkov, ki jih občine upravljajo za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za analizo kakovosti podatkov sta za raziskavo opredeljena in uporabljena prilagojena Jaccardov in Czekanowskijev koeficient, ki sta uporabna, kadar so razlike med primerjanima podatkoma manjše od 5 %. S tema koeficientoma se ugotovi raven ujemanja površin stavb in nezazidanega stavbnega zemljišča iz občinskih zbirk podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in iz registra nepremičnin. Na podlagi analize popolnosti, logične usklajenosti in tematske natančnosti občinskih zbirk podatkov za odmero...
  • Identifier: ISSN: 03536483 ; E-ISSN: 18558399 ; DOI: 10.5379/urbani-izziv-2019-30-01-002

Searching Remote Databases, Please Wait