skip to main content
Show Results with:

Uloge promatraca u empirijskim istrazivanjima u drustvenim znanostima: neki prijepori

Revija za Sociologiju, Dec 2015, Vol.45(3) [Peer Reviewed Journal]

No full-text

  • Title:
    Uloge promatraca u empirijskim istrazivanjima u drustvenim znanostima: neki prijepori
  • Author: Ilic, Vladimir
  • Found In: Revija za Sociologiju, Dec 2015, Vol.45(3) [Peer Reviewed Journal]
  • Subjects: Quantitative Methods ; Social Science Research ; Participation ; Empirical Methods ; Qualitative Methods ; Empathy ; Social Sciences ; Roles ; Ethology ; Social Environment ; Participant Observation ; Uloge Promatraca ; Promatranje Sa Sudjelovanjem ; Promatranje Bez Sudjelovanja ; Cisto Promatranje
  • Language: Croatian
  • Description: Na pocetku XXI. stoljeca promatranje sa sudjelovanjem i promatranje bez sudjelovanja i u metodoloskoj literaturi i u istrazivackoj praksi razdvojeni su vise nego ikad. Navodno ostra razlika izmedu kvalitativne i kvantitativne metodologije dezintegrirala je metodu promatranja i otezala razmatranje njezinih mogucnosti i ogranicenja. Uloga »cistog promatraca«, osim u psihologiji i etologiji, umnogome je podcijenjena. Smjestena je u kvantitativnu metodologiju, a u okviru kvalitativne metodologije nije ostalo prostora za podrobnije razmatranje mogucnosti (i ogranicenja) koje pruza primjena uloge promatraca-sudionika. Ta vrlo zahvalna uloga uvelike je zanemarena u metodoloskoj literaturi. Suzeno je i shvacanje mogucnosti sudionickog promatranja. Njegov glavni cilj ne mora biti da se iz prve ruke ispita drustvena situacija iz perspektive promatranih. Nije iskljuciva zadaca promatranja sa sudjelovanjem da razumije, a promatranja bez sudjelovanja da objasni. Iako participiranje (praceno introspekcijom) nesporno jaca senzibilitet za subjektivnu dimenziju promatranih pojava, promatranje sa sudjelovanjem ne samo da moze sluziti otkrivanju, osnazivanju ili opovrgavanju kauzalnih objasnjenja, nego je nemoguce zamisliti, barem u drustvenim znanostima, »cisto promatranje « potpuno liseno empatije. Uz predstavljanje i problematiziranje stanja stvari vezanog uz uloge promatraca u empirijskim istrazivanjima u drustvenim znanostima, autor u ovom radu nastoji argumentirati da je metodolosko naglasavanje razlika izmedu uloga promatraca umnogome posljedica utjecaja i interesa koji dolaze iz sirega drustvenog okruzenja.
  • Identifier: ISSN: 0350-154X ; DOI: 10.5613/rzs.45.3.3

Searching Remote Databases, Please Wait