skip to main content
Show Results with:

Procedeu de obţinere a plantelor regenerante de porumb
Способ получения растений регенерантов кукурузы
Process for obtaining corn regenerating plants

Full text available

 • Procedeu de obţinere a plantelor regenerante de porumb
  Способ получения растений регенерантов кукурузы

 • Title:
  Process for obtaining corn regenerating plants
 • Author: Cravcenco Oxana ; Palii Andrei ; Lâsicov Valeriu
 • Subjects: Human Necessities ; Agriculture ; Forestry ; Animal Husbandry ; Hunting ; Trapping ; Fishing ; NEW Plants OR Processes FOR Obtaining Them ; Plant Reproduction By Tissue Culture Techniques ; Medicine ; Sciences ; Chemistry ; Agriculture ; Forestry
 • Language: English;Romanian;Russian
 • Description: The invention relates to agriculture, particularly to plant selection and genetics, and may be used for obtaining corn regenerating plants merely with female reproductive organs.The proposed process includes separation of immature embryos on the 10...12 day after pollination, cultivation thereof during 14 days on Murashige-Skooge nutrient medium, containing 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, till callus formation, recultivation of the obtained callus on the same medium till obtaining of embryogenic callus and the corn regenerating plants are obtained by cultivation of the embryogenic callus on Murashige-Skooge medium, containing 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in a concentration of 1,0...2,0 mg/L.The result of the invention consists in increasing the frequency of obtaining corn regenerating plants merely with female reproductive organs. Invenţia se referă la agricultură, în particular la selecţia şi genetica plantelor şi poate fi utilizată pentru obţinerea plantelor regenerante de porumb numai cu organe de reproducere feminine.Procedeul propus include separarea embrionilor imaturi de porumb la 10...12 zile după polenizare, cultivarea lor în decurs de 14 zile până la formarea calusului pe mediu nutritiv Murashige-Skooge, ce conţine acid 2,4-diclorfenoxiacetic, recultivarea calusului obţinut pe acelaşi mediu nutritiv până la obţinerea calusului embriogen, iar plante regenerante de porumb se obţin prin cultivarea calusului embriogen pe mediu nutritiv Murashige-Skooge ce conţine acid 2,4-diclorfenoxiacetic în concentraţie de 1,0...2,0 mg/L.Rezultatul invenţiei constă în mărirea frecvenţei de obţinere a plantelor regenerante de porumb cu organe de reproducere feminine. Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к селекции и генетике растений и может быть использовано для получения растений регенерантов кукурузы только с женскими репродуктивными органами.Предложенный способ включает отделение незрелых зародышей на 10...12 сутки после опыления, их культивирование в течении 14 дней на питательной среде Мурасиге-Скуга, содержащей 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту, до формирования каллуса, повторное культивирование полученного каллуса на такой же среде до получения эмбриогенного каллуса, а растения регенеранты кукурузы получают культивированием эмбриогенного каллуса на среде Мурасиге-Скуга, содержащей 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту в концентрации 1,0...2,0 мг/л.Результат изобретения состоит в увеличении частоты получения растений регенерантов кукурузы только с женскими репродуктивными органами.
 • Creation Date: 31 December 2001

Searching Remote Databases, Please Wait