skip to main content
Show Results with:

Razlike v prostorskih vzorcih mestnega turizma na Dunaju in v Pragi

Urbani Izziv, 01 January 2013, Vol.24(2), pp.20-34 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
  • Title:
    Razlike v prostorskih vzorcih mestnega turizma na Dunaju in v Pragi
  • Author: Bálint Kádár
  • Found In: Urbani Izziv, 01 January 2013, Vol.24(2), pp.20-34 [Peer Reviewed Journal]
  • Subjects: Mestni Turizem ; Urbana Morfologija ; Vpliv Turizma ; Raba Mestnega Prostora ; Geografsko Označevanje ; Dunaj ; Praga ; Sociology & Social History
  • Language: English
  • Description: Dunaj in Praga sta pomembna srednjeevropska turistična kraja, ki ju je v letu 2011 obiskalo enako število tujih turistov. Čeprav sta mesti približno enako veliki in imata podobno kulturno turistično ponudbo, se močno razlikujeta po prostorski razporeditvi turistov in njihovi rabi prostora. Mestno središče Prage je znano po zastojih, prenapolnjenosti in enofunkcijski rabi, medtem ko središče Dunaja obišče podobno število gostov, vendar si pri tem lokalne funkcije in turizem ne nasprotujejo. Na podlagi podatkov, pridobljenih s pomočjo geografsko označenih fotografij obeh mest, ki so bile objavljene na spletnih straneh za izmenjavo fotografij, smo izdelali grafa prostorske razporeditve turističnih znamenitosti in poti. Z analizo teh primerljivih grafov smo lahko pojasnili razlike v turističnih sistemih obeh mest, ki so povezane predvsem z njuno morfološko zgradbo in različnimi pristopi k razvoju mestnega turizma v preteklem desetletju.
  • Identifier: ISSN: 0353-6483 ; E-ISSN: 1855-8399 ; DOI: 10.5379/urbani-izziv-2013-24-02-002

Searching Remote Databases, Please Wait