skip to main content
Show Results with:

Sjenički sir kao nematerijalno kulturno nasleđe: Antropološki pristup problemu

Etnoantropološki Problemi, 01 January 2017, Vol.11(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

  • Title:
    Sjenički sir kao nematerijalno kulturno nasleđe: Antropološki pristup problemu
  • Author: Ljiljana Gavrilović ; Ivan Đorđević
  • Found In: Etnoantropološki Problemi, 01 January 2017, Vol.11(4) [Peer Reviewed Journal]
  • Subjects: Nematerijalno Kulturno Nasleđe ; Tradicionalne Tehnologije ; Sjenički Sir ; Sjeničko-Pešterska Visoravan ; Anthropology
  • Language: English
  • Description: U radu se raspravlja o tradicionalnim tehnologijama kao nematerijalnom kulturnom nasleđu i iznosi se etnografija koja je rezultat rada na projektu pripreme dokumentacije za predlog upisa tehnologije proizvodnje sjeničkog sira u nacinalnu Listu nematerijalnih kulturnih dobara. U okviru toga razmotrena je tradicionalna tehnologija proizvodnje sjeničkog sira, kao i nastojanja lokalnih aktera da tu tehnologiju zaštite i sačuvaju. Zatim sledi analiza građe prikupljene u razgovorima s ispitanicima, pripadnicima lokalne zajednice – od samih proizvođača, pa do pojedinaca koji zauzimaju različite upravljačke pozicije. U ovom segmentu fokus je stavljen na svest i spoznaju koju sami lokalni akteri imaju o značaju proizvoda koji nastoje da zaštite i, kako oni sami kažu, „brendiraju“, ali pre svega na probleme sa kojima se suočavaju u tom procesu. Na kraju, analizirane su potencijalne mogućnosti realizacije projekta izrade aplikacije na osnovu koje bi sjenički sir bio upisan na Nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. U tom segmentu, fokus je stavljen na delovanje menadžmenta lokalne zajednice, kao i mogućnosti profesionalnih antropologa da pomognu u realizaciji tog procesa.
  • Identifier: ISSN: 0353-1589 ; E-ISSN: 2334-8801 ; DOI: 10.21301/eap.v11i4.2

Searching Remote Databases, Please Wait