skip to main content
Show Results with:

Západný Balkán – pokrok i stagnácia

Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2012, pp.115-127

Full text available

 • Title:
  Západný Balkán – pokrok i stagnácia
 • Author: Lőrincz, Július
 • Found In: Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2012, pp.115-127
 • Subjects: Politics ; Geography, Regional Studies ; Economic Policy ; International Relations ; Trade ; Developing Nations ; Eu-Accession ; Eu-Development ; Slovakia ; 2012 ; Foreign Policy ; Western Balkans ; Economy ; Eu ; International Relations
 • Publication Details: Slovakia: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
 • Language: Slovak
 • Description: Západný Balkán ako dlhodobá strategická priorita slovenskej zahraničnej politiky sa v súvislosti s rokom 2012 dostal do osobitne pozitívneho kontextu. Tri nám veľmi blízke krajiny z regiónu dosiahli významné úspechy na svojej ceste s konečným cieľom plne sa integrovať do Európskej únie. Začal sa proces ratifikácie prístupového dohovoru Chorvátska s Úniou, Srbsko získalo štatút kandidátskej krajiny na členstvo (1. marca 2012) a Čierna Hora otvorila s Úniou prístupové rokovania (29. júna 2012). Samozrejme, je to predovšetkým úspech týchto krajín, ich občanov a politických reprezentantov, ale vo všetkých troch prípadoch je nepochybná spoluúčasť Slovenska. Naša republika, jej politická reprezentácia, diplomacia a mimovládny sektor sa v predchádzajúcich rokoch veľmi intenzívne angažovali na dvojstrannej i mnohostrannej úrovni, aby sa perspektíva euroatlantickej integrácie, jej rozšírenie i na región západného Balkánu stali optimálnou alternatívou rozvoja tamojších štátov a napokon aby aj medzinárodné spoločenstvo čoraz výraznejšie nachádzalo v tejto oblasti stabilitu a obrysy budúcej prosperity.
 • Identifier: ISBN: 9788089356416 ; ISBN: 8089356419
 • Creation Date: 2013

Searching Remote Databases, Please Wait