skip to main content
Show Results with:

PORNOGRAFIJA

Feministička čitanja društvenih fenomena, pp.150-155

Full text available

 • Title:
  PORNOGRAFIJA
 • Author: Čavčić, Elma
 • Found In: Feministička čitanja društvenih fenomena, pp.150-155
 • Subjects: Gender Studies ; Media Studies ; Pornography ; Definition ; History ; Feminism
 • Publication Details: Bosnia and Herzegovina: Sarajevo Open Centre
 • Language: Serbo-Croatian
 • Description: Etimološki, riječ pornografija nastala je od grčke riječi porne, što znači kurva, te riječi graphein, što znači pisati. Pornografija tako doslovno u etimološkom smislu znači pisanje bludnica ili prikazivanje djela prostitutki. No, pokušavajući se udaljiti od puke etimologije, već na samom početku susrećemo se sa kompleksnošću pronalaženja jedne kompaktne, sveobuhvatne definicije pornografije. Nešto jezgrovitiju definiciju pronalazimo u rječniku Merriam Webster gdje se pornografija definira kao: 1) prikaz erotskog ponašanja (pisanog ili slikovitog) koji ima za cilj seksualno uzbuđenje, 2) materijal (knjige ili fotografije) koji prikazuje erotsko ponašanje, s ciljem izazivanja seksualnog uzbuđenja, 3) senzacijski prikaz radnji na način da bi se proizvela brza i intenzivna emotivna reakcija.
 • Identifier: ISBN: 9789958536403 ; ISBN: 9958536404
 • Creation Date: 2015

Searching Remote Databases, Please Wait