skip to main content
Show Results with:

Guthan Eileanan na h-Alba (Voices of Scotland's Islands)

Various Artists ^A90777
2012

Product

Check library holdings

 • Title:
  Guthan Eileanan na h-Alba (Voices of Scotland's Islands)
 • Contributor: Various Artists
 • Rights: Sabhal Mòr Ostaig
 • Description:
  Acquisition source: Mairead MacDonald

 • Notes:
  Recording date: 2012
  Product title: Guthan Eileanan na h-Alba (Voices of Scotland's Islands);
  Product copyright: Sabhal Mòr Ostaig
  Label: TOBAR AN DUALCHAIS no number UNAUTHORIZED
  Label match: TOBARANDUALCHAIS;
  Acquisition: Mairead MacDonald
  Contents: Mo Nighean Donn à Cornaig (Kate Nicholson).- The farm servant (John Henderson).- The devil in the kitchen & Maggie Cameron (Louis Bruce).- O Chruinneag E Chruinneag (Alasdair C Whyte).- 'S i Mo Leannan an Tè Ùr (Murdo MacPherson).- Muckle suppers (Ethel Findlater).- King Orfeo (Kitty Anderson).- Cluinnidh Mi Thar Uchd na Mara (Margaret MacNeill).- The witch and the Spanish ship (George Peterson).- Sìne Bhàn (Alasdair Currie).- Eilean Uaine Bheàrnaraigh (Duncan McKinnon).- Kebister Head (Bobby Peterson).- A' sealg shùbhlairean (Norman MacQueen).- Fishing superstitions (Peter Manson).- Tha Mi Duilich, Duilich, Duilich (Dolina MacLennan).- An Eala Bhàn (Neil Ferguson).- O but I'm weary (Elsie Johnton).- Calum agus an Easgann (James Gillies).- The lass that made the bed tae me (Andrew Poleson).- Gaol Ise Gaol I (Kate Macmillan).- Beil a' Bhrà (Margaret MacLennan).- Tè air a cuideachadh leis na sìthichean (Nan Mackinnon).- Moira of Jura's Isle (Isabell Buie).- Elspeth Campbell (Barbara McKay & George McKay).- O Horo 'Ille Dhuinn, 'Ille Dhuinn Bhòidhich (Margaret MacArthur).- Faili Horo Mo Chailin (Freddie MacKenzie).- A Chatriona Òg (Angus MacFadyen)

 • Physical Description: 1 CD
 • Holdings Notes: A

Searching Remote Databases, Please Wait