skip to main content
Show Results with:

Perspektywa postkolonialna w badaniach nad diasporą żydowską. Żyd-Chińczyk we wspomnieniach Anki Votickiej

Adeptus, 2018, Issue 11

Full text available

  • Title:
    Perspektywa postkolonialna w badaniach nad diasporą żydowską. Żyd-Chińczyk we wspomnieniach Anki Votickiej
  • Author: Rydel, Emilia
  • Found In: Adeptus, 2018, Issue 11
  • Subjects: World War II ; Postcolonialism ; Diaspora ; Jews ; Jewish Diaspora in Shanghai ; Getto Hongkew ; Anka Voticky ; Postcolonial Studies ; Amah ; Rickshaw ; Coolie
  • Language: Polish
  • Description: The postcolonial perspective on Jewish diaspora studies. JewChinese in Anka’s Voticky memories This article is an attempt to link reflection on Jewish refugee’s memory with postcolonial perspective. The primary source of my considerations is Anka Voticky’s written memories. Voticky had survived the Second World War in Shanghai and Hongkew ghetto. As a starting point, postcolonial theory has been used in close relation to Holocaust studies and diaspora studies. I also show traces of coexistence of Jews and Chinese allowed to break nonwriting tradition about colonized people (amah, rickshaw, coolie) during Second World War. Perspektywa postkolonialna w badaniach nad diasporą żydowską. ŻydChińczyk we wspomnieniach Anki Votickiej Artykuł ten stanowi próbę refleksji nad pamięcią żydowskiej uchodźczyni, odczytaną z perspektywy postkolonialnej. Głównym źródłem rozważań i analizy są wspomnienia Anki Votickiej, czeskiej Żydówki, która II wojnę światową przeżyła w Szanghaju i getcie Hongkew. Jako punktu wyjścia używam teorii postkolonialnej do pokazania bliskiej relacji tej teorii ze studiami nad Holokaustem i tzw. diaspora studies. Ponadto, pokazuję ślady koegzystencji Żydów i Chińczyków przełamując praktykę niepisania o skolonizowanych amah, rikszarzu i kulisie.
  • Identifier: E-ISSN: 23000783 ; DOI: 10.11649/a.1725

Searching Remote Databases, Please Wait