skip to main content
Show Results with:

Practical ontology. World(s) in STS and anthropology

Tidsskriftet antropologi, 2013, Vol.67, pp.81-100 [Peer Reviewed Journal]

No full-text

  • Title:
    Practical ontology. World(s) in STS and anthropology
  • Author: Gad, Christopher ; Bruun Jensen, Casper ; Ross Winthereik, Brit
  • Found In: Tidsskriftet antropologi, 2013, Vol.67, pp.81-100 [Peer Reviewed Journal]
  • Subjects: Anthropological Theory ; Conceptualization ; Ontology ; Scientific Thought ; Pluralism ; Science and Technology ; Materialism ; Philosophical Anthropology ; Anthropology
  • Language: Danish
  • Description: IN DANISH: I denne artikel diskuterer vi spørgsmået om, hvorvidt vi bebor mangfoldige verdener med udgangspunkt i en amoderne tilgang til videnskabs- og teknologistudier (science and technology studies eller STS), som vi kalder praktisk ontologi. På den ene side er denne analytiske position nært beslægtet med antropologiens nylige interesse for ontologi. På den anden side præsenterer vores tilgang en række vigtige forskelle. Disse forskelle vedrører ikke mindst spørgsmål om materialitetens agens, om informanters begrebsliggørelse af egen praksis og om forholdet mellem etnografisk beskrivelse, begrebslig opfindsomhed og politik. // IN ENGLISH: In this article, we engage in the question of whether we do or do not inhabit multiple worlds from the point of view of what we refer to as practical ontology an amodern science and technology studies (STS) approach. On the one hand, this position is in close vicinity to anthropological ontologists. On the other hand, our approach entails a number of important differences from anthropological conceptions of ontology. Central among these differences is the understanding and attribution of agency and efficacy to materiality, the question of the role of informants' own conceptualizations of their practices, and the relations between ethnographic description, anthropological invention, and politics.
  • Identifier: ISSN: 0906-3021

Searching Remote Databases, Please Wait