skip to main content
Show Results with:

Onderzoek in hoeverre de smalle spoorwijdte van 1.00 à 1.10 meter voor de behoeften van het vervoer op Java toe te passen en uit een economisch oogpunt aan te bevelen zoude zijn, gedaan op verzoek van Zijne Excellentie den Minister van Kolonien en naar aanleiding der aanschrijving van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 24en Maart 1869, no. 255, 11e afdeeling, door den Hoofd-Ingenieur der Staats-Spoorwegen J.A. Kool en den Hoogleeraar aan de Polytechnische School N.H. Henket.

J. A Kool, (Johan Arthur), 1825-1878, author.

Rotterdam : Nijgh & Van Ditmar, 1870.

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait