skip to main content
Show Results with:

DONGER DEEL OOST ZYDE DER PASENS De vierde GRIETENIJE van OOSTER GOO Afgemeeten en opit Papier gebracht doorB. SCHOTANUS à STERRINGA (I). I)(. XC. en XCI. / Doe Wysen de HEER J.r HOBBO ESAIAS van AYLVA Vry en Erf Heer van Ameland etc. Aldaar GRIETMAN was: in wiens plaats gesuccedeert is DE HEER J.r ULBE BARON VAN AYLVA op Hannia tot Holwerd. Tegenwoordig aldaar GRIETMAN. A.° CH: (I) I)(. XCIII.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait