skip to main content
Show Results with: Show Results with:

Den akademiska gemenskapen : universitetets idé och identitet : ett symposium till Tore Frängsmyrs 60-årsdag / Gunnar Eriksson & Karin Johannisson, red.

Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 1999.

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait